Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Jönköping Energi Nät AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 4 350
- Antal anställda 6 787

Branschrankning

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 62
- Antal anställda 90
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 218
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 369
- Balansomslutning 101
- Balansomslutning 239
- Lönsamhet 98
- Lönsamhet 218
- Omsättning 133
- Omsättning 292
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 314
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 524
- Resultat 59
- Resultat 165
- Soliditet 190
- Soliditet 347