Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Investor AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 51 812 000 Less Arrow 40 737 000 Less Arrow 39 323 000
Finansiella kostnader 6 342 000 Less Arrow 3 433 000 Less Arrow 3 185 000
Resultat efter finansnetto -73 683 000 More Arrow 228 322 000 Less Arrow 53 125 000
EBITDA -57 598 000 More Arrow 231 669 000 Less Arrow 55 097 000
Balansomslutning 724 365 000 More Arrow 795 542 000 Less Arrow 571 047 000
Omsättningstillgångar 46 359 000 Less Arrow 35 088 000 More Arrow 41 252 000
Kortfristiga skulder 13 502 000 More Arrow 13 787 000 More Arrow 14 253 000
Justerat eget kapital 604 866 000 More Arrow 682 614 000 Less Arrow 461 837 000
- aktiekapital 4 795 000 Equal arrow 4 795 000 Equal arrow 4 795 000
Antal anställda (medeltal) 16 246 Less Arrow 14 812 Less Arrow 13 964

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 83,5% More Arrow 85,8% Less Arrow 80,9%
Omsättning per anställd 3 189 Less Arrow 2 750 More Arrow 2 816
Resultat i procent av omsättning -142,2% More Arrow 560,5% Less Arrow 135,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -9,3% More Arrow 29,1% Less Arrow 9,9%
Balanslikviditet 343,3% Less Arrow 254,5% More Arrow 289,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -12,2% More Arrow 33,4% Less Arrow 11,5%
Förändring omsättning 11 075 000 Less Arrow 1 414 000 Less Arrow -2 916 000
Förändring omsättning % 27% Less Arrow 4% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda 1 434 Less Arrow 848 Less Arrow -1 596
Förändring ant. anställda % 10% Less Arrow 6% Less Arrow -10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.