Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Investment AB Latour

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 22 611 000 Less Arrow 18 567 000 Less Arrow 15 028 000
Finansiella kostnader 187 000 Less Arrow 148 000 More Arrow 312 000
Resultat efter finansnetto 4 833 000 More Arrow 4 985 000 More Arrow 5 753 000
EBITDA 3 839 000 Less Arrow 3 129 000
Balansomslutning 58 156 000 Less Arrow 47 937 000 Less Arrow 42 087 000
Omsättningstillgångar 12 526 000 Less Arrow 9 599 000 Less Arrow 9 271 000
Kortfristiga skulder 10 356 000 Less Arrow 5 024 000 Less Arrow 4 840 000
Justerat eget kapital 37 969 000 Less Arrow 31 553 000 Less Arrow 29 067 000
- aktiekapital 133 000 Equal arrow 133 000 Equal arrow 133 000
Antal anställda (medeltal) 8 375 Less Arrow 7 684 Less Arrow 6 262

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 65,3% More Arrow 65,8% More Arrow 69,1%
Omsättning per anställd 2 700 Less Arrow 2 416 Less Arrow 2 400
Resultat i procent av omsättning 21,4% More Arrow 26,8% More Arrow 38,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,6% More Arrow 10,7% More Arrow 14,4%
Balanslikviditet 121,0% More Arrow 191,1% More Arrow 191,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,7% More Arrow 15,8% More Arrow 19,8%
Förändring omsättning 4 044 000 Less Arrow 3 539 000 Less Arrow 1 290 000
Förändring omsättning % 22% More Arrow 24% Less Arrow 9%
Förändring ant. anställda 691 More Arrow 1 422 Less Arrow 389
Förändring ant. anställda % 9% More Arrow 23% Less Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.