Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Intrum AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 13 442 000 Less Arrow 9 434 000 Less Arrow 6 088 000
Finansiella kostnader 1 442 000 Less Arrow 1 028 000 Less Arrow 179 000
Resultat efter finansnetto 2 615 000 Less Arrow 1 755 000 More Arrow 1 810 000
Balansomslutning 76 033 000 Less Arrow 67 775 000 Less Arrow 14 404 000
Omsättningstillgångar 8 129 000 More Arrow 12 960 000 Less Arrow 2 100 000
Kortfristiga skulder 8 181 000 More Arrow 8 817 000 Less Arrow 4 210 000
Justerat eget kapital 23 666 000 Less Arrow 22 436 000 Less Arrow 4 043 000
- aktiekapital 3 000 Less Arrow 2 000 Equal arrow 2 000
Antal anställda (medeltal) 7 910 Less Arrow 6 293 Less Arrow 3 975

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 31,1% More Arrow 33,1% Less Arrow 28,1%
Omsättning per anställd 1 699 Less Arrow 1 499 More Arrow 1 532
Resultat i procent av omsättning 19,5% Less Arrow 18,6% More Arrow 29,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,3% Less Arrow 4,1% More Arrow 13,8%
Balanslikviditet 99,4% More Arrow 147,0% Less Arrow 49,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,0% Less Arrow 7,8% More Arrow 44,8%
Förändring omsättning 4 008 000 Less Arrow 3 346 000 Less Arrow 460 000
Förändring omsättning % 42% More Arrow 55% Less Arrow 8%
Förändring ant. anställda 1 617 More Arrow 2 318 Less Arrow 129
Förändring ant. anställda % 26% More Arrow 58% Less Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.