Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hydrolink Oy Ab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/11 2016/11 2015/11
Omsättning 60 912 More Arrow 63 324 Less Arrow 63 273
Finansiella kostnader 723 More Arrow 926 Less Arrow 795
Resultat efter finansnetto 763 Less Arrow 429 More Arrow 471
Balansomslutning 47 800 More Arrow 49 538 More Arrow 51 171
Omsättningstillgångar 525 More Arrow 907 Less Arrow 444
Kortfristiga skulder 18 573 Less Arrow 17 101 Less Arrow 16 262
Justerat eget kapital 1 883 Less Arrow 1 306 Less Arrow 952
- aktiekapital 79 Less Arrow 78 Less Arrow 74
Antal anställda (medeltal) 31 Equal arrow 31 More Arrow 33

Nyckeltal

Bokslut 2017/11 2016/11 2015/11
Soliditet 3,9% Less Arrow 2,6% Less Arrow 1,9%
Omsättning per anställd 1 965 More Arrow 2 043 Less Arrow 1 917
Resultat i procent av omsättning 1,3% Less Arrow 0,7% Equal arrow 0,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,1% Less Arrow 2,7% Less Arrow 2,5%
Balanslikviditet 2,8% More Arrow 5,3% Less Arrow 2,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 40,5% Less Arrow 32,8% More Arrow 49,5%
Förändring omsättning -3 459 More Arrow -3 403 More Arrow 12 777
Förändring omsättning % -5% Equal arrow -5% More Arrow 25%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -2 More Arrow 3
Förändring ant. anställda % 0% Less Arrow -6% More Arrow 10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/11 2016/11 2015/11
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.