Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

HusCompagniet A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 2019/12 2018/12
Omsättning 4 855 099 More Arrow 5 250 414 Less Arrow 4 608 500
Resultat efter finansnetto 236 109 Less Arrow 38 811 More Arrow 173 763
Balansomslutning 4 597 829 More Arrow 6 324 644 Less Arrow 5 675 082
Omsättningstillgångar 1 627 694 More Arrow 3 161 973 Less Arrow 2 594 064
Kortfristiga skulder 1 057 904 More Arrow 2 700 601 Less Arrow 2 079 062
Justerat eget kapital 2 505 789 Less Arrow 2 482 580 Less Arrow 2 445 206
- aktiekapital 134 924 Less Arrow 20 517 Less Arrow 20 212
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Soliditet 54,5% Less Arrow 39,3% More Arrow 43,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 4,9% Less Arrow 0,7% More Arrow 3,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 153,9% Less Arrow 117,1% More Arrow 124,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,4% Less Arrow 1,6% More Arrow 7,1%
Förändring omsättning -216 562 More Arrow 572 294 Less Arrow 393 095
Förändring omsättning % -4% More Arrow 12% Less Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.