Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Humana AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 7 771 000 Less Arrow 7 446 000 Less Arrow 6 714 000
Finansiella kostnader 145 000 More Arrow 246 000 Less Arrow 76 000
Resultat efter finansnetto 332 000 Less Arrow 249 000 More Arrow 317 000
EBITDA 842 000 Less Arrow 696 000 Less Arrow 461 000
Balansomslutning 8 044 000 More Arrow 8 231 000 Less Arrow 5 218 000
Omsättningstillgångar 1 749 000 More Arrow 1 830 000 Less Arrow 1 473 000
Kortfristiga skulder 2 163 000 More Arrow 2 184 000 Less Arrow 1 739 000
Justerat eget kapital 2 354 000 Less Arrow 2 284 000 Less Arrow 2 130 000
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 10 592 Less Arrow 10 175 Less Arrow 9 782

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 29,3% Less Arrow 27,7% More Arrow 40,8%
Omsättning per anställd 734 Less Arrow 732 Less Arrow 686
Resultat i procent av omsättning 4,3% Less Arrow 3,3% More Arrow 4,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,9% More Arrow 6,0% More Arrow 7,5%
Balanslikviditet 80,9% More Arrow 83,8% More Arrow 84,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,1% Less Arrow 10,9% More Arrow 14,9%
Förändring omsättning 325 000 More Arrow 732 000 Less Arrow 172 000
Förändring omsättning % 4% More Arrow 11% Less Arrow 3%
Förändring ant. anställda 417 Less Arrow 393 Less Arrow -221
Förändring ant. anställda % 4% Equal arrow 4% Less Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.