Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Humana AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 6 714 000 Less Arrow 6 542 000 Less Arrow 6 362 000
Finansiella kostnader 76 000 More Arrow 79 000 More Arrow 139 000
Resultat efter finansnetto 317 000 Less Arrow 250 000 Less Arrow 228 000
EBITDA 461 000 Less Arrow 376 000 More Arrow 379 000
Balansomslutning 5 218 000 Less Arrow 5 060 000 Less Arrow 4 960 000
Omsättningstillgångar 1 473 000 More Arrow 1 525 000 Less Arrow 1 446 000
Kortfristiga skulder 1 739 000 More Arrow 1 752 000 Less Arrow 1 750 000
Justerat eget kapital 2 130 000 Less Arrow 1 891 000 Less Arrow 1 726 000
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 9 782 More Arrow 10 003 Less Arrow 9 912

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 40,8% Less Arrow 37,4% Less Arrow 34,8%
Omsättning per anställd 686 Less Arrow 654 Less Arrow 642
Resultat i procent av omsättning 4,7% Less Arrow 3,8% Less Arrow 3,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,5% Less Arrow 6,5% More Arrow 7,4%
Balanslikviditet 84,7% More Arrow 87,0% Less Arrow 82,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,9% Less Arrow 13,2% Equal arrow 13,2%
Förändring omsättning 172 000 More Arrow 180 000 More Arrow 769 000
Förändring omsättning % 3% Equal arrow 3% More Arrow 14%
Förändring ant. anställda -221 More Arrow 91 More Arrow 758
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 1% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.