Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Humana AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 9 199 000 Less Arrow 7 771 000 Less Arrow 7 446 000
Finansiella kostnader 189 000 Less Arrow 145 000 More Arrow 246 000
Resultat efter finansnetto 274 000 More Arrow 332 000 Less Arrow 249 000
EBITDA 896 000 Less Arrow 842 000 Less Arrow 696 000
Balansomslutning 9 806 000 Less Arrow 8 044 000 More Arrow 8 231 000
Omsättningstillgångar 1 907 000 Less Arrow 1 749 000 More Arrow 1 830 000
Kortfristiga skulder 2 010 000 More Arrow 2 163 000 More Arrow 2 184 000
Justerat eget kapital 2 739 000 Less Arrow 2 354 000 Less Arrow 2 284 000
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 12 291 Less Arrow 10 592 Less Arrow 10 175

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 27,9% More Arrow 29,3% Less Arrow 27,7%
Omsättning per anställd 748 Less Arrow 734 Less Arrow 732
Resultat i procent av omsättning 3,0% More Arrow 4,3% Less Arrow 3,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,7% More Arrow 5,9% More Arrow 6,0%
Balanslikviditet 94,9% Less Arrow 80,9% More Arrow 83,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,0% More Arrow 14,1% Less Arrow 10,9%
Förändring omsättning 1 428 000 Less Arrow 325 000 More Arrow 732 000
Förändring omsättning % 18% Less Arrow 4% More Arrow 11%
Förändring ant. anställda 1 699 Less Arrow 417 Less Arrow 393
Förändring ant. anställda % 16% Less Arrow 4% Equal arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.