Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hot-Fox Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 2 976 Less Arrow 2 286 More Arrow 3 499
Finansiella kostnader 10 Less Arrow 9 Equal arrow 9
Resultat efter finansnetto 371 Less Arrow -189 More Arrow 483
Balansomslutning 4 352 More Arrow 4 393 More Arrow 4 900
Omsättningstillgångar 1 483 More Arrow 1 682 More Arrow 1 763
Kortfristiga skulder 361 More Arrow 510 More Arrow 557
Justerat eget kapital 3 981 Less Arrow 3 883 More Arrow 4 343
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 2 Equal arrow 2 Equal arrow 2

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 91,5% Less Arrow 88,4% More Arrow 88,6%
Omsättning per anställd 1 488 Less Arrow 1 143 More Arrow 1 750
Resultat i procent av omsättning 12,5% Less Arrow -8,3% More Arrow 13,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,8% Less Arrow -4,1% More Arrow 10,0%
Balanslikviditet 410,8% Less Arrow 329,8% Less Arrow 316,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,3% Less Arrow -4,9% More Arrow 11,1%
Förändring omsättning 615 Less Arrow -1 275 More Arrow -1 086
Förändring omsättning % 26% Less Arrow -36% More Arrow -24%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.