Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Holsby Metall AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 281 886 Less Arrow 204 629 Less Arrow 136 213
Finansiella kostnader 1 004 Less Arrow 804 Less Arrow 794
Resultat efter finansnetto 23 260 Less Arrow 12 506 Less Arrow 6 108
EBITDA 26 229 Less Arrow 15 405 Less Arrow 8 873
Balansomslutning 131 997 Less Arrow 114 616 Less Arrow 90 224
Omsättningstillgångar 107 987 Less Arrow 90 417 Less Arrow 63 853
Kortfristiga skulder 48 295 Less Arrow 45 272 Less Arrow 29 324
Justerat eget kapital 66 013 Less Arrow 50 660 Less Arrow 40 828
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 117 Less Arrow 112 Less Arrow 80

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 50,0% Less Arrow 44,2% More Arrow 45,3%
Omsättning per anställd 2 409 Less Arrow 1 827 Less Arrow 1 703
Resultat i procent av omsättning 8,3% Less Arrow 6,1% Less Arrow 4,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 18,4% Less Arrow 11,6% Less Arrow 7,6%
Balanslikviditet 223,6% Less Arrow 199,7% More Arrow 217,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 35,2% Less Arrow 24,7% Less Arrow 15,0%
Förändring omsättning 77 257 Less Arrow 68 416 Less Arrow -49 825
Förändring omsättning % 38% More Arrow 50% Less Arrow -27%
Förändring ant. anställda 5 More Arrow 32 Less Arrow -20
Förändring ant. anställda % 4% More Arrow 40% Less Arrow -20%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.