Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hilding Anders Holdings 3 AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 10 326 000 Less Arrow 9 072 000 Less Arrow 8 261 000
Finansiella kostnader 2 217 000 Less Arrow 1 830 000 Less Arrow 1 789 000
Resultat efter finansnetto -1 617 000 More Arrow -1 328 000 More Arrow -906 000
Balansomslutning 11 929 000 Less Arrow 11 119 000 Less Arrow 10 776 000
Omsättningstillgångar 3 644 000 Less Arrow 3 252 000 Less Arrow 3 174 000
Kortfristiga skulder 2 433 000 Less Arrow 1 937 000 More Arrow 2 605 000
Justerat eget kapital -7 767 000 More Arrow -6 090 000 More Arrow -4 459 000
- aktiekapital 2 000 Equal arrow 2 000 Equal arrow 2 000
Antal anställda (medeltal) 9 909 Less Arrow 9 312 More Arrow 9 330

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet -65,1% More Arrow -54,8% More Arrow -41,4%
Omsättning per anställd 1 042 Less Arrow 974 Less Arrow 885
Resultat i procent av omsättning -15,7% More Arrow -14,6% More Arrow -11,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,0% Less Arrow 4,5% More Arrow 8,2%
Balanslikviditet 149,8% More Arrow 167,9% Less Arrow 121,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 20,8% More Arrow 21,8% Less Arrow 20,3%
Förändring omsättning 1 254 000 Less Arrow 811 000 Less Arrow -317 000
Förändring omsättning % 14% Less Arrow 10% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 597 Less Arrow -18 More Arrow 190
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow 0% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.