Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hfn Group AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 4 217 787 Less Arrow 3 338 913 Less Arrow 3 253 166
Finansiella kostnader 425 270 Less Arrow 93 295 More Arrow 155 773
Resultat efter finansnetto 145 988 Less Arrow -1 449 More Arrow 164 806
Balansomslutning 8 526 551 Less Arrow 4 092 511 Less Arrow 3 796 066
Omsättningstillgångar 723 593 More Arrow 830 881 Less Arrow 616 754
Kortfristiga skulder 1 986 708 Less Arrow 1 124 044 Less Arrow 1 015 204
Justerat eget kapital 1 365 729 Less Arrow 1 048 552 Less Arrow 1 028 485
- aktiekapital 256 008 Less Arrow 247 729 Less Arrow 242 041
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 More Arrow 9 389
Antal ägare 1 1 1

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 16,0% More Arrow 25,6% More Arrow 27,1%
Omsättning per anställd 346
Resultat i procent av omsättning 3,5% Less Arrow 0,0% More Arrow 5,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,7% Less Arrow 2,2% More Arrow 8,4%
Balanslikviditet 36,4% More Arrow 73,9% Less Arrow 60,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,7% Less Arrow -0,1% More Arrow 16,0%
Förändring omsättning 769 993 Less Arrow 9 300 More Arrow 139 784
Förändring omsättning % 22% Less Arrow 0% More Arrow 4%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -9 389 More Arrow 217
Förändring ant. anställda % -100% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.