Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Havila Holding AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 7 126 116 Less Arrow 5 301 292 Less Arrow 4 057 981
Finansiella kostnader 837 960 Less Arrow 696 883 More Arrow 715 806
Resultat efter finansnetto -830 303 More Arrow 2 173 244 Less Arrow -977 423
Balansomslutning 19 153 392 Less Arrow 17 223 777 Less Arrow 13 510 302
Omsättningstillgångar 3 644 626 Less Arrow 2 637 546 More Arrow 2 671 940
Kortfristiga skulder 3 362 097 Less Arrow 1 787 692 More Arrow 2 041 514
Justerat eget kapital 3 112 818 More Arrow 3 910 357 Less Arrow 190 394
- aktiekapital 36 881 Less Arrow 36 034 More Arrow 37 904
Antal anställda (medeltal) 2 600 Equal arrow 2 600 Less Arrow 2 200
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 16,3% More Arrow 22,7% Less Arrow 1,4%
Omsättning per anställd 2 741 Less Arrow 2 039 Less Arrow 1 845
Resultat i procent av omsättning -11,7% More Arrow 41,0% Less Arrow -24,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,0% More Arrow 16,7% Less Arrow -1,9%
Balanslikviditet 108,4% More Arrow 147,5% Less Arrow 130,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -26,7% More Arrow 55,6% Less Arrow -513,4%
Förändring omsättning 1 700 247 Less Arrow 1 443 486 Less Arrow 262 935
Förändring omsättning % 31% More Arrow 37% Less Arrow 7%
Förändring ant. anställda 0 More Arrow 400 More Arrow 710
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 18% More Arrow 48%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.