Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Harald Nyborg A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 3 398 902 Less Arrow 3 283 584 Less Arrow 2 527 128
Resultat efter finansnetto 267 243 More Arrow 272 720 Less Arrow 120 543
Balansomslutning 4 811 489 Less Arrow 3 902 158 Less Arrow 3 259 006
Omsättningstillgångar 1 742 508 Less Arrow 1 608 201 Less Arrow 1 341 663
Kortfristiga skulder 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Justerat eget kapital 4 212 518 Less Arrow 3 341 953 Less Arrow 2 694 216
- aktiekapital 75 640 Less Arrow 74 208 More Arrow 76 823
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 87,6% Less Arrow 85,6% Less Arrow 82,7%
Omsättning per anställd 3 399 Less Arrow 3 284 Less Arrow 2 527
Resultat i procent av omsättning 7,9% More Arrow 8,3% Less Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,3% More Arrow 8,2% Less Arrow 4,5%
Förändring omsättning 51 964 More Arrow 842 493 Less Arrow -42 961
Förändring omsättning % 2% More Arrow 35% Less Arrow -2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.