Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hämeen Laatukoneet Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 2 068 900
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 224 More Arrow 236 Less Arrow 195
Balansomslutning 654 Less Arrow 435 Less Arrow 381
Omsättningstillgångar 390 Less Arrow 142 Less Arrow 74
Kortfristiga skulder 98 Less Arrow 66 More Arrow 204
Justerat eget kapital 556 Less Arrow 368 Less Arrow 176
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 85,0% Less Arrow 84,6% Less Arrow 46,2%
Omsättning per anställd 2 068
Resultat i procent av omsättning 10,8% 21,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 51,2%
Balanslikviditet 398,0% Less Arrow 215,2% Less Arrow 36,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 40,3% More Arrow 64,1% More Arrow 110,8%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0
Förändring ant. anställda % 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.