Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

HP Byg A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 1 417 875 Less Arrow 1 040 761 Less Arrow 991 324
Resultat efter finansnetto -48 594 More Arrow 21 560 More Arrow 29 505
Balansomslutning 335 271 More Arrow 352 382 Less Arrow 326 662
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 218 992 More Arrow 222 986 Less Arrow 195 202
Justerat eget kapital 56 859 More Arrow 101 221 Less Arrow 98 710
- aktiekapital 2 245 Less Arrow 2 063 Less Arrow 2 024
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 17,0% More Arrow 28,7% More Arrow 30,2%
Omsättning per anställd 4 051 Less Arrow 2 974 Less Arrow 2 832
Resultat i procent av omsättning -3,4% More Arrow 2,1% More Arrow 3,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -85,5% More Arrow 21,3% More Arrow 29,9%
Förändring omsättning 285 381 Less Arrow 30 311 More Arrow 141 923
Förändring omsättning % 25% Less Arrow 3% More Arrow 17%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.