Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Greencarrier Liner Agency Denmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 297 862 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 21 582 Less Arrow 9 430 Less Arrow 7 059
Balansomslutning 78 079 Less Arrow 25 963 Less Arrow 22 108
Omsättningstillgångar 78 079 Less Arrow 25 963 Less Arrow 22 108
Kortfristiga skulder 50 294 Less Arrow 14 317 Less Arrow 13 475
Justerat eget kapital 27 786 Less Arrow 10 863 Less Arrow 8 416
- aktiekapital 2 063 Less Arrow 2 024 More Arrow 2 095
Antal anställda (medeltal) 7 Equal arrow 7 Equal arrow 7

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 35,6% More Arrow 41,8% Less Arrow 38,1%
Omsättning per anställd 42 552 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning 7,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 155,2% More Arrow 181,3% Less Arrow 164,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 77,7% More Arrow 86,8% Less Arrow 83,9%
Förändring omsättning 297 862 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.