Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Grant Thornton,Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 328 349 Less Arrow 279 000 Less Arrow 258 640
Resultat efter finansnetto 41 912 Less Arrow 41 288 Less Arrow 39 701
Balansomslutning 121 373 Less Arrow 83 280 More Arrow 84 722
Omsättningstillgångar 103 867 Less Arrow 80 415 More Arrow 81 951
Kortfristiga skulder 102 119 Less Arrow 71 428 More Arrow 73 333
Justerat eget kapital 13 359 Less Arrow 11 852 Less Arrow 11 387
- aktiekapital 10 624 Less Arrow 9 426 Less Arrow 9 063
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 11,0% More Arrow 14,2% Less Arrow 13,4%
Omsättning per anställd 2 189 Less Arrow 1 860 Less Arrow 1 724
Resultat i procent av omsättning 12,8% More Arrow 14,8% More Arrow 15,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 101,7% More Arrow 112,6% Less Arrow 111,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 313,7% More Arrow 348,4% More Arrow 348,7%
Förändring omsättning 45 134 Less Arrow 10 001 More Arrow 17 120
Förändring omsättning % 16% Less Arrow 4% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.