Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Göteborgs Stadshus AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 23 638 100 Less Arrow 20 055 800 Less Arrow 16 941 800
Finansiella kostnader 508 900 Less Arrow 491 300 More Arrow 539 600
Resultat efter finansnetto 1 469 700 More Arrow 3 176 200 Less Arrow 930 400
EBITDA 5 162 800 More Arrow 6 470 900 Less Arrow 4 566 800
Balansomslutning 83 489 900 Less Arrow 79 482 700 Less Arrow 74 996 400
Omsättningstillgångar 9 273 700 Less Arrow 8 880 400 Less Arrow 6 627 300
Kortfristiga skulder 13 910 200 Less Arrow 11 045 700 Less Arrow 8 250 600
Justerat eget kapital 25 137 300 Less Arrow 23 907 700 Less Arrow 21 084 300
- aktiekapital 400 000 Equal arrow 400 000 Equal arrow 400 000
Antal anställda (medeltal) 6 894 Less Arrow 6 430 Less Arrow 5 951

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 30,1% Equal arrow 30,1% Less Arrow 28,1%
Omsättning per anställd 3 429 Less Arrow 3 119 Less Arrow 2 847
Resultat i procent av omsättning 6,2% More Arrow 15,8% Less Arrow 5,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,4% More Arrow 4,6% Less Arrow 2,0%
Balanslikviditet 66,7% More Arrow 80,4% Less Arrow 80,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,8% More Arrow 13,3% Less Arrow 4,4%
Förändring omsättning 3 582 300 Less Arrow 3 114 000 Less Arrow -1 571 300
Förändring omsättning % 18% Equal arrow 18% Less Arrow -8%
Förändring ant. anställda 464 More Arrow 479 Less Arrow -639
Förändring ant. anställda % 7% More Arrow 8% Less Arrow -10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.