Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 1 065 480 Less Arrow 940 212 Less Arrow 873 034
Resultat efter finansnetto 23 955 Less Arrow 21 576 Less Arrow 19 686
Balansomslutning 595 486 Less Arrow 587 821 More Arrow 595 032
Omsättningstillgångar 569 074 Less Arrow 561 983 More Arrow 570 482
Kortfristiga skulder 425 776 More Arrow 425 893 More Arrow 436 429
Justerat eget kapital 162 726 Less Arrow 157 800 Less Arrow 149 342
- aktiekapital 68 443 Less Arrow 67 424 Less Arrow 63 505
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 27,3% Less Arrow 26,8% Less Arrow 25,1%
Omsättning per anställd 3 044 Less Arrow 2 686 Less Arrow 2 494
Resultat i procent av omsättning 2,2% More Arrow 2,3% Equal arrow 2,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 133,7% Less Arrow 132,0% Less Arrow 130,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,7% Less Arrow 13,7% Less Arrow 13,2%
Förändring omsättning 111 064 Less Arrow 32 211 More Arrow 59 033
Förändring omsättning % 12% Less Arrow 4% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 350
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.