Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Gorgon Vaktmesterservice AS

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 2 546 More Arrow 2 828 Less Arrow 2 408
Finansiella kostnader 2 Equal arrow 2 Equal arrow 2
Resultat efter finansnetto 94 More Arrow 100 Less Arrow 86
Balansomslutning 1 363 Less Arrow 1 295 More Arrow 1 494
Omsättningstillgångar 1 182 Less Arrow 1 179 More Arrow 1 374
Kortfristiga skulder 545 Less Arrow 520 More Arrow 736
Justerat eget kapital 817 Less Arrow 775 Less Arrow 758
- aktiekapital 101 Less Arrow 100 More Arrow 102
Antal anställda (medeltal) 867
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 59,9% Less Arrow 59,8% Less Arrow 50,7%
Omsättning per anställd 3
Resultat i procent av omsättning 3,7% Less Arrow 3,5% More Arrow 3,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,0% More Arrow 7,9% Less Arrow 5,9%
Balanslikviditet 216,9% More Arrow 226,7% Less Arrow 186,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,5% More Arrow 12,9% Less Arrow 11,3%
Förändring omsättning -330 More Arrow 466 Less Arrow 82
Förändring omsättning % -11% More Arrow 20% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.