Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Gävle Stadshus AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 3 028 516 Less Arrow 2 987 076 Less Arrow 2 821 453
Finansiella kostnader 108 835 Less Arrow 90 805 More Arrow 146 644
Resultat efter finansnetto 470 829 Less Arrow 423 608 Less Arrow 412 858
EBITDA 955 048 More Arrow 1 006 676 More Arrow 1 152 366
Balansomslutning 16 392 601 Less Arrow 14 799 490 Less Arrow 13 889 749
Omsättningstillgångar 1 120 964 Less Arrow 787 792 Less Arrow 604 030
Kortfristiga skulder 1 208 993 Less Arrow 1 028 983 More Arrow 2 207 421
Justerat eget kapital 5 105 491 Less Arrow 4 671 157 Less Arrow 4 500 883
- aktiekapital 30 000 Equal arrow 30 000 Equal arrow 30 000
Antal anställda (medeltal) 633 Less Arrow 630 More Arrow 659

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 31,1% More Arrow 31,6% More Arrow 32,4%
Omsättning per anställd 4 784 Less Arrow 4 741 Less Arrow 4 281
Resultat i procent av omsättning 15,5% Less Arrow 14,2% More Arrow 14,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,5% Equal arrow 3,5% More Arrow 4,0%
Balanslikviditet 92,7% Less Arrow 76,6% Less Arrow 27,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,2% Less Arrow 9,1% More Arrow 9,2%
Förändring omsättning 41 440 More Arrow 165 623 Less Arrow -29 914
Förändring omsättning % 1% More Arrow 6% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow -29 More Arrow -5
Förändring ant. anställda % 0% Less Arrow -4% More Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.