Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Gagama Elektro AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2016/12
Omsättning 75 713 Less Arrow 68 809 Less Arrow 64 263
Finansiella kostnader 173 More Arrow 238 More Arrow 795
Resultat efter finansnetto 4 666 Less Arrow 3 862 More Arrow 6 190
Balansomslutning 28 499 More Arrow 28 916 More Arrow 55 536
Omsättningstillgångar 22 261 More Arrow 23 612 Less Arrow 22 850
Kortfristiga skulder 11 858 More Arrow 17 924 Less Arrow 14 218
Justerat eget kapital 13 104 Less Arrow 9 197 More Arrow 17 555
- aktiekapital 799 Less Arrow 773 More Arrow 1 012
Antal anställda (medeltal) 52 Equal arrow 52 Less Arrow 47
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Soliditet 46,0% Less Arrow 31,8% Less Arrow 31,6%
Omsättning per anställd 1 456 Less Arrow 1 323 More Arrow 1 367
Resultat i procent av omsättning 6,2% Less Arrow 5,6% More Arrow 9,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 17,0% Less Arrow 14,2% Less Arrow 12,6%
Balanslikviditet 187,7% Less Arrow 131,7% More Arrow 160,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 35,6% More Arrow 42,0% Less Arrow 35,3%
Förändring omsättning 4 660 More Arrow 6 280 Less Arrow -4 382
Förändring omsättning % 7% More Arrow 10% Less Arrow -6%
Förändring ant. anställda 0 More Arrow 5 Less Arrow 1
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 11% Less Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.