Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

GMA Ground Machinery Applications AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2023/06 2022/06 2021/06
Omsättning 74 472 Less Arrow 54 038
Finansiella kostnader 313 Less Arrow 273
Resultat efter finansnetto 15 696 Less Arrow 14 339
EBITDA 19 383 Less Arrow 17 781
Balansomslutning 71 482 Less Arrow 54 459
Omsättningstillgångar 43 899 Less Arrow 24 021
Kortfristiga skulder 33 735 Less Arrow 10 704
Justerat eget kapital 23 026 More Arrow 24 647
- aktiekapital 500 Equal arrow 500
Antal anställda (medeltal) 23 Less Arrow 20 Less Arrow 19

Nyckeltal

Bokslut 2023/06 2022/06 2021/06
Soliditet 32,2% More Arrow 45,3%
Omsättning per anställd 3 724 Less Arrow 2 844
Resultat i procent av omsättning 21,1% More Arrow 26,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 22,4% More Arrow 26,8%
Balanslikviditet 130,1% More Arrow 224,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 68,2% Less Arrow 58,2%
Förändring omsättning 20 434 Less Arrow -32 536
Förändring omsättning % 21% More Arrow 38% Less Arrow -38%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow 1 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % 15% Less Arrow 5% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2023/06 2022/06 2021/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.