Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Selskabet Af 16.08.2021 A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/06 2018/06 2017/06
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 4 140 Less Arrow -450 More Arrow 72
Balansomslutning 31 500 More Arrow 36 372 More Arrow 36 392
Omsättningstillgångar 16 625 More Arrow 20 052 Less Arrow 19 738
Kortfristiga skulder 12 452 More Arrow 21 131 Less Arrow 18 942
Justerat eget kapital 5 674 Less Arrow 1 632 More Arrow 4 505
- aktiekapital 1 415 Less Arrow 1 398 Less Arrow 1 301
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2019/06 2018/06 2017/06
Soliditet 18,0% Less Arrow 4,5% More Arrow 12,4%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 133,5% Less Arrow 94,9% More Arrow 104,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 73,0% Less Arrow -27,6% More Arrow 1,6%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/06 2018/06 2017/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.