Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Furuvika AS

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Norge Placering
Norden Placering

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Norge Placering
Norden Placering
- Balansomslutning 423
- Balansomslutning 2 311
- Omsättning 63
- Omsättning 508
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 24
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 247

Bransch: 50 Sjötransport

Norge Placering
Norden Placering
- Balansomslutning 422
- Balansomslutning 524
- Omsättning 78
- Omsättning 117
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 59
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 93