Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Fred. Olsen Windcarrier AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 279 772 Less Arrow 151 524 More Arrow 162 886
Finansiella kostnader 15 529 Less Arrow 8 941 More Arrow 9 880
Resultat efter finansnetto -10 841 More Arrow -8 671 More Arrow 19 864
Balansomslutning 524 882 Less Arrow 518 360 Less Arrow 324 995
Omsättningstillgångar 123 791 Less Arrow 107 603 Less Arrow 68 179
Kortfristiga skulder 188 209 Less Arrow 92 615 Less Arrow 43 022
Justerat eget kapital 180 356 Less Arrow 148 806 Less Arrow 93 179
- aktiekapital 721 Less Arrow 699 Less Arrow 683
Antal anställda (medeltal) 1 105 Less Arrow 866 Less Arrow 710
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 34,4% Less Arrow 28,7% Equal arrow 28,7%
Omsättning per anställd 253 Less Arrow 175 More Arrow 229
Resultat i procent av omsättning -3,9% Less Arrow -5,7% More Arrow 12,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,9% Less Arrow 0,1% More Arrow 9,2%
Balanslikviditet 65,8% More Arrow 116,2% More Arrow 158,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -6,0% More Arrow -5,8% More Arrow 21,3%
Förändring omsättning 123 307 Less Arrow -15 190 More Arrow 162 770
Förändring omsättning % 79% Less Arrow -9% More Arrow 140185%
Förändring ant. anställda 239 Less Arrow 156 Less Arrow 57
Förändring ant. anställda % 28% Less Arrow 22% Less Arrow 9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.