Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Forenede Service A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 1 086 801 Less Arrow 966 334 More Arrow 979 978
Resultat efter finansnetto -18 390 More Arrow 14 778 Less Arrow 9 251
Balansomslutning 601 058 Less Arrow 593 469 More Arrow 616 688
Omsättningstillgångar 451 947 Less Arrow 427 682 More Arrow 441 123
Kortfristiga skulder 274 838 Less Arrow 253 690 More Arrow 303 809
Justerat eget kapital 211 816 More Arrow 223 610 Less Arrow 220 528
- aktiekapital 1 513 More Arrow 184 921 Less Arrow 1 536
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 35,2% More Arrow 37,7% Less Arrow 35,8%
Omsättning per anställd 1 087 Less Arrow 966 More Arrow 980
Resultat i procent av omsättning -1,7% More Arrow 1,5% Less Arrow 0,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 164,4% More Arrow 168,6% Less Arrow 145,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -8,7% More Arrow 6,6% Less Arrow 4,2%
Förändring omsättning 101 822 Less Arrow 19 720 Less Arrow -14 144
Förändring omsättning % 10% Less Arrow 2% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.