Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Fitness World A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 1 056 410 More Arrow 1 234 487 More Arrow 1 908 349
Resultat efter finansnetto -383 308 Less Arrow -519 474 More Arrow 143 083
Balansomslutning 908 789 More Arrow 942 248 More Arrow 1 140 262
Omsättningstillgångar 313 179 Less Arrow 155 274 More Arrow 169 808
Kortfristiga skulder 874 565 Less Arrow 561 477 Less Arrow 461 561
Justerat eget kapital -277 464 More Arrow 26 579 More Arrow 487 808
- aktiekapital 1 225 Less Arrow 1 202 More Arrow 1 245
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet -30,5% More Arrow 2,8% More Arrow 42,8%
Omsättning per anställd 1 056 More Arrow 1 234 More Arrow 1 908
Resultat i procent av omsättning -36,3% Less Arrow -42,1% More Arrow 7,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 35,8% Less Arrow 27,7% More Arrow 36,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 138,1% Less Arrow -1954,5% More Arrow 29,3%
Förändring omsättning -201 895 Less Arrow -608 891 More Arrow 88 772
Förändring omsättning % -16% Less Arrow -33% More Arrow 5%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.