Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Fastighets AB Norrland

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 112 034
- Antal anställda 140 914

Branschrankning

Bransch: 68 Fastighetsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 5 388
- Antal anställda 7 055
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1 876
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1 876
- Balansomslutning 3 627
- Balansomslutning 4 359
- Lönsamhet 196
- Lönsamhet 213
- Omsättning 8 106
- Omsättning 8 551
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4 139
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4 794
- Resultat 1 067
- Resultat 1 456
- Soliditet 1 825
- Soliditet 2 093

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 2 342
- Antal anställda 3 110
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1 064
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1 064
- Balansomslutning 1 418
- Balansomslutning 1 699
- Lönsamhet 150
- Lönsamhet 165
- Omsättning 2 456
- Omsättning 2 569
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1 512
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1 681
- Resultat 810
- Resultat 983
- Soliditet 1 456
- Soliditet 1 849