Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Falcon Maritime A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 40 522 Less Arrow 35 859 Less Arrow 25 364
Resultat efter finansnetto -6 908 More Arrow -5 320 More Arrow -343
Balansomslutning 17 617 Less Arrow 11 660 Less Arrow 7 705
Omsättningstillgångar 16 597 Less Arrow 10 794 Less Arrow 7 048
Kortfristiga skulder 1 462 More Arrow 10 964 Less Arrow 4 822
Justerat eget kapital 16 155 Less Arrow 696 More Arrow 2 465
- aktiekapital 748 Less Arrow 688 Less Arrow 675
Antal anställda (medeltal) 15 Equal arrow 15 Equal arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 91,7% Less Arrow 6,0% More Arrow 32,0%
Omsättning per anställd 2 701 Less Arrow 2 391 Less Arrow 1 691
Resultat i procent av omsättning -17,0% More Arrow -14,8% More Arrow -1,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 1135,2% Less Arrow 98,4% More Arrow 146,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -42,8% Less Arrow -764,4% More Arrow -13,9%
Förändring omsättning 1 502 More Arrow 10 005 Less Arrow 157
Förändring omsättning % 4% More Arrow 39% Less Arrow 1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.