Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

ExTe Fabriks AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 165 358 Less Arrow 128 001 Less Arrow 113 449
Finansiella kostnader 598 Less Arrow 490 Less Arrow 419
Resultat efter finansnetto 9 164 Less Arrow 734 Less Arrow -1 687
EBITDA 12 630 Less Arrow 3 892 Less Arrow 839
Balansomslutning 93 144 More Arrow 96 442 Less Arrow 73 119
Omsättningstillgångar 59 297 More Arrow 62 399 Less Arrow 46 962
Kortfristiga skulder 38 349 More Arrow 38 569 Less Arrow 25 372
Justerat eget kapital 34 413 Less Arrow 27 693 More Arrow 28 400
- aktiekapital 3 580 More Arrow 3 634 More Arrow 3 779
Antal anställda (medeltal) 74 Less Arrow 65 Less Arrow 61

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 36,9% Less Arrow 28,7% More Arrow 38,8%
Omsättning per anställd 2 235 Less Arrow 1 969 Less Arrow 1 860
Resultat i procent av omsättning 5,5% Less Arrow 0,6% Less Arrow -1,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,5% Less Arrow 1,3% Less Arrow -1,7%
Balanslikviditet 154,6% More Arrow 161,8% More Arrow 185,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,6% Less Arrow 2,7% Less Arrow -5,9%
Förändring omsättning 39 261 Less Arrow 18 921 Less Arrow -11 878
Förändring omsättning % 31% Less Arrow 17% Less Arrow -9%
Förändring ant. anställda 9 Less Arrow 4 Less Arrow 1
Förändring ant. anställda % 14% Less Arrow 7% Less Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.