Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Evobus Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 302 263 Less Arrow 156 930 More Arrow 244 360
Resultat efter finansnetto 18 118 Less Arrow 615 Less Arrow -258
Balansomslutning 217 261 Less Arrow 102 134 More Arrow 164 173
Omsättningstillgångar 189 109 Less Arrow 79 351 More Arrow 126 483
Kortfristiga skulder 168 195 Less Arrow 53 882 More Arrow 111 091
Justerat eget kapital 48 581 Less Arrow 33 604 More Arrow 34 446
- aktiekapital 16 366 Less Arrow 16 056 More Arrow 16 622
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 22,4% More Arrow 32,9% Less Arrow 21,0%
Omsättning per anställd 4 030 Less Arrow 2 092 More Arrow 3 258
Resultat i procent av omsättning 6,0% Less Arrow 0,4% Less Arrow -0,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 112,4% More Arrow 147,3% Less Arrow 113,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 37,3% Less Arrow 1,8% Less Arrow -0,7%
Förändring omsättning 142 306 Less Arrow -79 111 More Arrow -74 410
Förändring omsättning % 89% Less Arrow -34% More Arrow -23%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.