Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Esteri Pesulakoneet Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 2016/12 2015/12
Omsättning 38 611 More Arrow 39 588 Less Arrow 37 189
Finansiella kostnader 10 9
Resultat efter finansnetto 3 260 More Arrow 4 343 Less Arrow 4 275
Balansomslutning 18 971 Less Arrow 17 517 Less Arrow 13 730
Omsättningstillgångar 7 141 Less Arrow 5 003 Less Arrow 3 572
Kortfristiga skulder 4 423 More Arrow 4 908 Less Arrow 4 239
Justerat eget kapital 14 548 Less Arrow 12 619 Less Arrow 9 491
- aktiekapital 79 Less Arrow 77 Less Arrow 73
Antal anställda (medeltal) 19 Less Arrow 18 Equal arrow 18

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 2016/12 2015/12
Soliditet 76,7% Less Arrow 72,0% Less Arrow 69,1%
Omsättning per anställd 2 032 More Arrow 2 199 Less Arrow 2 066
Resultat i procent av omsättning 8,4% More Arrow 11,0% More Arrow 11,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 17,2% 31,2%
Balanslikviditet 161,5% Less Arrow 101,9% Less Arrow 84,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,4% More Arrow 34,4% More Arrow 45,0%
Förändring omsättning -2 147 More Arrow 641 More Arrow 2 978
Förändring omsättning % -5% More Arrow 2% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 1 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 2016/12 2015/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.