Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Essity AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 156 173 000 Less Arrow 121 867 000 Less Arrow 121 752 000
Finansiella kostnader 1 550 000 Less Arrow 797 000 More Arrow 1 083 000
Resultat efter finansnetto 8 109 000 More Arrow 12 537 000 More Arrow 15 800 000
EBITDA 16 812 000 More Arrow 20 413 000
Balansomslutning 210 600 000 Less Arrow 175 050 000 Less Arrow 154 645 000
Omsättningstillgångar 71 020 000 Less Arrow 51 003 000 Less Arrow 43 116 000
Kortfristiga skulder 62 718 000 Less Arrow 46 895 000 Less Arrow 41 073 000
Justerat eget kapital 67 346 000 Less Arrow 59 874 000 Less Arrow 54 352 000
- aktiekapital 2 350 000 Equal arrow 2 350 000 Equal arrow 2 350 000
Antal anställda (medeltal) 45 563 More Arrow 46 275 Less Arrow 6 909

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 32,0% More Arrow 34,2% More Arrow 35,1%
Omsättning per anställd 3 428 Less Arrow 2 634 More Arrow 17 622
Resultat i procent av omsättning 5,2% More Arrow 10,3% More Arrow 13,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,6% More Arrow 7,6% More Arrow 10,9%
Balanslikviditet 113,2% Less Arrow 108,8% Less Arrow 105,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,0% More Arrow 20,9% More Arrow 29,1%
Förändring omsättning 34 306 000 Less Arrow 115 000 Less Arrow -7 223 000
Förändring omsättning % 28% Less Arrow 0% Less Arrow -6%
Förändring ant. anställda -712 More Arrow 39 366 Less Arrow -39 071
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 570% Less Arrow -85%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.