Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ernst & Young Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/06 2016/06 2015/06
Omsättning 1 145 592 Less Arrow 1 066 784 More Arrow 1 088 029
Finansiella kostnader 6 965 More Arrow 8 833 More Arrow 12 849
Resultat efter finansnetto 90 756 Less Arrow 68 994 Less Arrow 67 461
Balansomslutning 453 131 More Arrow 458 023 Less Arrow 393 726
Omsättningstillgångar 79 709 Less Arrow 62 685 Less Arrow 40 123
Kortfristiga skulder 325 104 More Arrow 356 929 Less Arrow 325 454
Justerat eget kapital 87 438 Less Arrow 68 890 Less Arrow 68 097
- aktiekapital 967 Less Arrow 942 Less Arrow 922
Antal anställda (medeltal) 758 Less Arrow 721 Less Arrow 690

Nyckeltal

Bokslut 2017/06 2016/06 2015/06
Soliditet 19,3% Less Arrow 15,0% More Arrow 17,3%
Omsättning per anställd 1 511 Less Arrow 1 480 More Arrow 1 577
Resultat i procent av omsättning 7,9% Less Arrow 6,5% Less Arrow 6,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 21,6% Less Arrow 17,0% More Arrow 20,4%
Balanslikviditet 24,5% Less Arrow 17,6% Less Arrow 12,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 103,8% Less Arrow 100,2% Less Arrow 99,1%
Förändring omsättning 49 692 Less Arrow -44 747 More Arrow 74 863
Förändring omsättning % 5% Less Arrow -4% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda 37 Less Arrow 31 Less Arrow 17
Förändring ant. anställda % 5% Less Arrow 4% Less Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/06 2016/06 2015/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.