Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ernst & Young AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/06 (koncern) 2018/06 (koncern) 2017/06 (koncern)
Omsättning 3 433 006 Less Arrow 3 176 738 Less Arrow 2 999 751
Finansiella kostnader 20 811 Less Arrow 20 099 Less Arrow 18 143
Resultat efter finansnetto 153 484 More Arrow 156 893 Less Arrow 144 849
Balansomslutning 1 788 053 Less Arrow 1 388 371 Less Arrow 1 290 537
Omsättningstillgångar 1 543 369 Less Arrow 1 297 647 Less Arrow 1 196 356
Kortfristiga skulder 1 207 449 Less Arrow 1 090 903 Less Arrow 1 038 912
Justerat eget kapital 179 119 Less Arrow 178 644 Less Arrow 166 223
- aktiekapital 9 478 More Arrow 9 573 Less Arrow 8 794
Antal anställda (medeltal) 1 723
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/06 (koncern) 2018/06 (koncern) 2017/06 (koncern)
Soliditet 10,0% More Arrow 12,9% Equal arrow 12,9%
Omsättning per anställd 1 741
Resultat i procent av omsättning 4,5% More Arrow 4,9% Less Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,7% More Arrow 12,7% Less Arrow 12,6%
Balanslikviditet 127,8% Less Arrow 119,0% Less Arrow 115,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 85,7% More Arrow 87,8% Less Arrow 87,1%
Förändring omsättning 287 817 Less Arrow -88 818 More Arrow 246 304
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -3% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/06 (koncern) 2018/06 (koncern) 2017/06 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.