Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ericsson, Telefon AB LM

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 227 216 000 Less Arrow 210 838 000 Less Arrow 201 303 000
Finansiella kostnader 1 802 000 More Arrow 2 705 000 Less Arrow 843 000
Resultat efter finansnetto 8 762 000 Less Arrow -1 463 000 Less Arrow -39 330 000
Balansomslutning 276 383 000 Less Arrow 268 761 000 Less Arrow 260 544 000
Omsättningstillgångar 153 914 000 More Arrow 161 167 000 Less Arrow 154 820 000
Kortfristiga skulder 116 819 000 Less Arrow 110 914 000 Less Arrow 97 586 000
Justerat eget kapital 82 559 000 More Arrow 86 978 000 More Arrow 99 540 000
- aktiekapital 16 672 000 Equal arrow 16 672 000 Equal arrow 16 672 000
Antal anställda (medeltal) 94 503 More Arrow 97 843 More Arrow 107 369

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 29,9% More Arrow 32,4% More Arrow 38,2%
Omsättning per anställd 2 404 Less Arrow 2 155 Less Arrow 1 875
Resultat i procent av omsättning 3,9% Less Arrow -0,7% Less Arrow -19,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,8% Less Arrow 0,5% Less Arrow -14,8%
Balanslikviditet 131,8% More Arrow 145,3% More Arrow 158,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,6% Less Arrow -1,7% Less Arrow -39,5%
Förändring omsättning 16 378 000 Less Arrow 9 535 000 Less Arrow -21 305 000
Förändring omsättning % 8% Less Arrow 5% Less Arrow -10%
Förändring ant. anställda -3 340 Less Arrow -9 526 More Arrow -9 047
Förändring ant. anställda % -3% Less Arrow -9% More Arrow -8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.