Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ericsson, Telefon AB LM

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 210 838 000 Less Arrow 201 303 000 More Arrow 222 608 000
- varav export 107 036 000
48,1%
Finansiella kostnader 2 705 000 Less Arrow 843 000 More Arrow 2 273 000
Resultat efter finansnetto -1 463 000 Less Arrow -39 330 000 More Arrow 4 026 000
Balansomslutning 268 761 000 Less Arrow 260 544 000 More Arrow 283 347 000
Omsättningstillgångar 161 167 000 Less Arrow 154 820 000 More Arrow 175 771 000
Kortfristiga skulder 110 914 000 Less Arrow 97 586 000 Less Arrow 94 765 000
Justerat eget kapital 86 978 000 More Arrow 99 540 000 More Arrow 139 817 000
- aktiekapital 16 672 000 Equal arrow 16 672 000 Less Arrow 16 657 000
Antal anställda (medeltal) 97 843 More Arrow 107 369 More Arrow 116 416

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 32,4% More Arrow 38,2% More Arrow 49,3%
Omsättning per anställd 2 155 Less Arrow 1 875 More Arrow 1 912
Resultat i procent av omsättning -0,7% Less Arrow -19,5% More Arrow 1,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,5% Less Arrow -14,8% More Arrow 2,2%
Balanslikviditet 145,3% More Arrow 158,6% More Arrow 185,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -1,7% Less Arrow -39,5% More Arrow 2,9%
Förändring omsättning 9 535 000 Less Arrow -21 305 000 Less Arrow -24 312 000
Förändring omsättning % 5% Less Arrow -10% Equal arrow -10%
Förändring ant. anställda -9 526 More Arrow -9 047 More Arrow -3 302
Förändring ant. anställda % -9% More Arrow -8% More Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.