Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Enköpings Kommuns Moderbolag AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 446 255 Less Arrow 437 436 Less Arrow 419 828
Finansiella kostnader 38 663 Less Arrow 34 413 Less Arrow 30 665
Resultat efter finansnetto 131 491 Less Arrow 28 386 More Arrow 53 502
EBITDA 212 615 Less Arrow 152 839 More Arrow 162 518
Balansomslutning 2 592 403 Less Arrow 2 343 049 Less Arrow 2 277 853
Omsättningstillgångar 201 817 Less Arrow 110 593 More Arrow 202 659
Kortfristiga skulder 127 533 More Arrow 138 130 Less Arrow 134 034
Justerat eget kapital 339 266 Less Arrow 217 522 Less Arrow 194 328
- aktiekapital 50 000 Equal arrow 50 000 Equal arrow 50 000
Antal anställda (medeltal) 73 Less Arrow 70 More Arrow 72

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 13,1% Less Arrow 9,3% Less Arrow 8,5%
Omsättning per anställd 6 113 More Arrow 6 249 Less Arrow 5 831
Resultat i procent av omsättning 29,5% Less Arrow 6,5% More Arrow 12,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,6% Less Arrow 2,7% More Arrow 3,7%
Balanslikviditet 158,2% Less Arrow 80,1% More Arrow 151,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 38,8% Less Arrow 13,0% More Arrow 27,5%
Förändring omsättning 8 819 More Arrow 17 608 Less Arrow 10 338
Förändring omsättning % 2% More Arrow 4% Less Arrow 3%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow -2 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % 4% Less Arrow -3% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.