Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Energi Danmark A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 823
- Antal anställda 4 319

Branschrankning

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 8
- Antal anställda 58
- Balansomslutning 10
- Balansomslutning 37
- Lönsamhet 77
- Lönsamhet 961
- Omsättning 2
- Omsättning 4
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 44
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 563
- Resultat 14
- Resultat 89
- Soliditet 123
- Soliditet 1 063

Bransch: 71 Arkitekt- Och teknisk konsultverksamhet; Teknisk provning och analys

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 35
- Antal anställda 156
- Balansomslutning 2
- Balansomslutning 10
- Lönsamhet 109
- Lönsamhet 12 538
- Omsättning 2
- Omsättning 2
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 624
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11 261
- Resultat 7
- Resultat 37
- Soliditet 787
- Soliditet 15 862