Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Energi Danmark A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 754
- Antal anställda 3 832

Branschrankning

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 6
- Antal anställda 54
- Balansomslutning 4
- Balansomslutning 11
- Omsättning 2
- Omsättning 3
- Soliditet 110
- Soliditet 725

Bransch: 71 Arkitekt- Och teknisk konsultverksamhet; Teknisk provning och analys

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 30
- Antal anställda 146
- Balansomslutning 2
- Balansomslutning 3
- Omsättning 3
- Omsättning 3
- Soliditet 728
- Soliditet 11 710