Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Eltel AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 11 900 639 More Arrow 13 078 776 Less Arrow 12 699 859
Finansiella kostnader 92 090 More Arrow 124 897 Less Arrow 116 130
Resultat efter finansnetto -182 178 Less Arrow -1 936 394 More Arrow -725 810
Balansomslutning 8 306 124 Less Arrow 8 144 855 More Arrow 9 798 433
Omsättningstillgångar 4 395 299 Less Arrow 4 368 443 More Arrow 4 409 295
Kortfristiga skulder 4 302 208 Less Arrow 3 752 809 More Arrow 5 789 241
Justerat eget kapital 2 445 392 More Arrow 2 725 114 More Arrow 3 081 970
- aktiekapital 1 581 546 Less Arrow 1 557 770 Less Arrow 1 135 892
Antal anställda (medeltal) 7 563 More Arrow 8 781 More Arrow 9 613

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 29,4% More Arrow 33,5% Less Arrow 31,5%
Omsättning per anställd 1 574 Less Arrow 1 489 Less Arrow 1 321
Resultat i procent av omsättning -1,5% Less Arrow -14,8% More Arrow -5,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -1,1% Less Arrow -22,2% More Arrow -6,2%
Balanslikviditet 102,2% More Arrow 116,4% Less Arrow 76,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -7,4% Less Arrow -71,1% More Arrow -23,6%
Förändring omsättning -877 851 More Arrow -280 052 More Arrow 1 812 711
Förändring omsättning % -7% More Arrow -2% More Arrow 17%
Förändring ant. anställda -1 218 More Arrow -832 More Arrow 1 109
Förändring ant. anställda % -14% More Arrow -9% More Arrow 13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.