Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ellevio Holding 1 AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 6 974 000 Less Arrow 6 938 000 Less Arrow 6 545 000
Finansiella kostnader 3 393 000 Less Arrow 2 915 000 More Arrow 3 299 000
Resultat efter finansnetto -230 000 More Arrow -32 000 Less Arrow -564 000
EBITDA 4 190 000 More Arrow 4 229 000 Less Arrow 4 050 000
Balansomslutning 81 834 000 Less Arrow 79 189 000 Less Arrow 77 191 000
Omsättningstillgångar 3 252 000 Less Arrow 2 055 000 Less Arrow 1 732 000
Kortfristiga skulder 3 870 000 Less Arrow 2 579 000 Less Arrow 1 703 000
Justerat eget kapital 4 726 000 Less Arrow 0 More Arrow 4 783 000
- aktiekapital 50 000 Less Arrow 0 More Arrow 50 000
Antal anställda (medeltal) 487 Less Arrow 444 Less Arrow 413

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 5,8% Less Arrow 0% More Arrow 6,2%
Omsättning per anställd 14 320 More Arrow 15 626 More Arrow 15 847
Resultat i procent av omsättning -3,3% More Arrow -0,5% Less Arrow -8,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,9% Less Arrow 3,6% Less Arrow 3,5%
Balanslikviditet 84,0% Less Arrow 79,7% More Arrow 101,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -4,9% -11,8%
Förändring omsättning 36 000 More Arrow 393 000 More Arrow 3 117 010
Förändring omsättning % 1% More Arrow 6% More Arrow 91%
Förändring ant. anställda 43 Less Arrow 31 Less Arrow 4
Förändring ant. anställda % 10% Less Arrow 8% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.