Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Electrolux, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 134 880 000 Less Arrow 125 631 000 Less Arrow 115 960 000
Finansiella kostnader 1 572 000 Less Arrow 590 000 More Arrow 756 000
Resultat efter finansnetto -1 672 000 More Arrow 6 255 000 Less Arrow 5 096 000
EBITDA 4 178 000 More Arrow 11 290 000
Balansomslutning 127 102 000 Less Arrow 107 607 000 Less Arrow 99 604 000
Omsättningstillgångar 69 994 000 Less Arrow 60 471 000 Less Arrow 58 399 000
Kortfristiga skulder 67 362 000 Less Arrow 66 152 000 Less Arrow 53 944 000
Justerat eget kapital 16 443 000 More Arrow 18 604 000 More Arrow 18 702 000
- aktiekapital 1 545 000 Equal arrow 1 545 000 Equal arrow 1 545 000
Antal anställda (medeltal) 50 769 More Arrow 51 590 Less Arrow 47 543

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 12,9% More Arrow 17,3% More Arrow 18,8%
Omsättning per anställd 2 657 Less Arrow 2 435 More Arrow 2 439
Resultat i procent av omsättning -1,2% More Arrow 5,0% Less Arrow 4,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,1% More Arrow 6,4% Less Arrow 5,9%
Balanslikviditet 103,9% Less Arrow 91,4% More Arrow 108,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -10,2% More Arrow 33,6% Less Arrow 27,2%
Förändring omsättning 9 249 000 More Arrow 9 671 000 Less Arrow -3 021 000
Förändring omsättning % 7% More Arrow 8% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda -821 More Arrow 4 047 Less Arrow -1 109
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 9% Less Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.