Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

EY Partnership P/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/06 2018/06 2017/06
Omsättning 2 761 175 Less Arrow 2 561 730 Less Arrow 2 330 494
Resultat efter finansnetto 86 004 Less Arrow 78 870 Less Arrow -70 855
Balansomslutning 1 408 030 More Arrow 1 482 025 More Arrow 2 659 930
Omsättningstillgångar 1 148 604 More Arrow 1 220 664 More Arrow 2 460 149
Kortfristiga skulder 1 188 211 More Arrow 1 286 948 More Arrow 2 462 465
Justerat eget kapital 121 084 Less Arrow 108 236 Less Arrow 28 081
- aktiekapital 7 073 Less Arrow 6 992 Less Arrow 6 504
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/06 2018/06 2017/06
Soliditet 8,6% Less Arrow 7,3% Less Arrow 1,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 3,1% Equal arrow 3,1% Less Arrow -3,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 96,7% Less Arrow 94,8% More Arrow 99,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 71,0% More Arrow 72,9% Less Arrow -252,3%
Förändring omsättning 169 886 Less Arrow 56 343 More Arrow 177 092
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 2% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/06 2018/06 2017/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.