Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/06 2018/06 2017/06
Omsättning 2 761 175 Less Arrow 2 561 730 Less Arrow 2 330 494
Resultat efter finansnetto 41 304 Less Arrow 39 715 Less Arrow 33 026
Balansomslutning 1 146 199 More Arrow 1 193 815 Less Arrow 1 079 998
Omsättningstillgångar 1 120 596 More Arrow 1 168 923 Less Arrow 1 030 982
Kortfristiga skulder 959 056 More Arrow 1 005 310 Less Arrow 897 843
Justerat eget kapital 183 890 Less Arrow 182 771 Less Arrow 166 453
- aktiekapital 141 454 Less Arrow 139 840 Less Arrow 130 078
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2019/06 2018/06 2017/06
Soliditet 16,0% Less Arrow 15,3% More Arrow 15,4%
Omsättning per anställd 2 761 Less Arrow 2 562 Less Arrow 2 330
Resultat i procent av omsättning 1,5% More Arrow 1,6% Less Arrow 1,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 116,8% Less Arrow 116,3% Less Arrow 114,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,5% Less Arrow 21,7% Less Arrow 19,8%
Förändring omsättning 169 886 Less Arrow 56 343 More Arrow 177 092
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 2% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/06 2018/06 2017/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.