Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Duni AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 4 501 000 More Arrow 5 547 000 Less Arrow 4 927 000
Finansiella kostnader 65 000 Less Arrow 33 000 Less Arrow 26 000
Resultat efter finansnetto 7 000 More Arrow 377 000 Less Arrow 328 000
Balansomslutning 5 780 000 More Arrow 6 245 000 Less Arrow 6 027 000
Omsättningstillgångar 2 024 000 More Arrow 2 287 000 Less Arrow 2 161 000
Kortfristiga skulder 1 271 000 More Arrow 1 453 000 Less Arrow 1 179 000
Justerat eget kapital 2 542 000 More Arrow 2 563 000 Less Arrow 2 526 000
- aktiekapital 59 000 Equal arrow 59 000 Equal arrow 59 000
Antal anställda (medeltal) 2 450 More Arrow 2 476 More Arrow 2 509

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 44,0% Less Arrow 41,0% More Arrow 41,9%
Omsättning per anställd 1 837 More Arrow 2 240 Less Arrow 1 964
Resultat i procent av omsättning 0,2% More Arrow 6,8% Less Arrow 6,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,2% More Arrow 6,6% Less Arrow 5,9%
Balanslikviditet 159,2% Less Arrow 157,4% More Arrow 183,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,3% More Arrow 14,7% Less Arrow 13,0%
Förändring omsättning -1 046 000 More Arrow 620 000 Less Arrow 486 000
Förändring omsättning % -19% More Arrow 13% Less Arrow 11%
Förändring ant. anställda -26 Less Arrow -33 More Arrow 97
Förändring ant. anställda % -1% Equal arrow -1% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.