Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Dometic Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 18 274 000 Less Arrow 14 044 000 Less Arrow 12 388 000
Finansiella kostnader 459 000 Less Arrow 213 000 Less Arrow 124 000
Resultat efter finansnetto 2 156 000 Less Arrow 1 700 000 Less Arrow 1 455 000
Balansomslutning 34 111 000 Less Arrow 31 005 000 Less Arrow 22 308 000
Omsättningstillgångar 8 591 000 Less Arrow 6 814 000 Less Arrow 5 707 000
Kortfristiga skulder 3 838 000 Less Arrow 3 673 000 Less Arrow 2 632 000
Justerat eget kapital 16 029 000 Less Arrow 14 514 000 Less Arrow 13 977 000
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 7 991 More Arrow 8 769 Less Arrow 6 503

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 47,0% Less Arrow 46,8% More Arrow 62,7%
Omsättning per anställd 2 287 Less Arrow 1 602 More Arrow 1 905
Resultat i procent av omsättning 11,8% More Arrow 12,1% Less Arrow 11,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,7% Less Arrow 6,2% More Arrow 7,1%
Balanslikviditet 223,8% Less Arrow 185,5% More Arrow 216,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,5% Less Arrow 11,7% Less Arrow 10,4%
Förändring omsättning 4 230 000 Less Arrow 1 656 000 Less Arrow 902 000
Förändring omsättning % 30% Less Arrow 13% Less Arrow 8%
Förändring ant. anställda -778 More Arrow 2 266 Less Arrow -15
Förändring ant. anställda % -9% More Arrow 35% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.