Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Deloitte Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/05 (koncern) 2016/05 2015/05 (koncern)
Omsättning 586 005 Less Arrow 369 574 More Arrow 522 217
Finansiella kostnader 1 229 More Arrow 1 743 Less Arrow 1 513
Resultat efter finansnetto 48 415 Less Arrow 42 787 More Arrow 45 975
Balansomslutning 234 574 Less Arrow 201 266 More Arrow 211 909
Omsättningstillgångar 37 899 More Arrow 47 711 Less Arrow 46 114
Kortfristiga skulder 156 756 Less Arrow 143 827 More Arrow 145 804
Justerat eget kapital 77 817 Less Arrow 57 447 More Arrow 66 104
- aktiekapital 7 121 Less Arrow 6 769 More Arrow 6 775
Antal anställda (medeltal) 470 Less Arrow 300 More Arrow 390

Nyckeltal

Bokslut 2017/05 (koncern) 2016/05 2015/05 (koncern)
Soliditet 33,2% Less Arrow 28,5% More Arrow 31,2%
Omsättning per anställd 1 247 Less Arrow 1 232 More Arrow 1 339
Resultat i procent av omsättning 8,3% More Arrow 11,6% Less Arrow 8,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 21,2% More Arrow 22,1% More Arrow 22,4%
Balanslikviditet 24,2% More Arrow 33,2% Less Arrow 31,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 62,2% More Arrow 74,5% Less Arrow 69,5%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/05 (koncern) 2016/05 2015/05 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.