Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

DeLaval International AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 5 558 153 Less Arrow 5 397 644 Less Arrow 4 624 877
Finansiella kostnader 154 811 Less Arrow 26 774 Less Arrow 15 101
Resultat efter finansnetto -101 027 More Arrow 108 297 Less Arrow 0
Balansomslutning 2 177 306 Less Arrow 2 160 137 Less Arrow 1 564 642
Omsättningstillgångar 1 566 653 More Arrow 1 572 997 Less Arrow 1 221 207
Kortfristiga skulder 1 971 835 Less Arrow 925 416 More Arrow 958 027
Justerat eget kapital 131 240 More Arrow 151 975 Less Arrow 63 545
- aktiekapital 58 566 More Arrow 59 943 Less Arrow 56 986
Antal anställda (medeltal) 637 Less Arrow 632 More Arrow 683

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 6,0% More Arrow 7,0% Less Arrow 4,1%
Omsättning per anställd 8 726 Less Arrow 8 541 Less Arrow 6 771
Resultat i procent av omsättning -1,8% More Arrow 2,0% Less Arrow 0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,5% More Arrow 6,3% Less Arrow 1,0%
Balanslikviditet 79,5% More Arrow 170,0% Less Arrow 127,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -77,0% More Arrow 71,3% Less Arrow 0%
Förändring omsättning 284 438 More Arrow 532 791 Less Arrow -586 954
Förändring omsättning % 5% More Arrow 11% Less Arrow -11%
Förändring ant. anställda 5 Less Arrow -51 Less Arrow -73
Förändring ant. anställda % 1% Less Arrow -7% Less Arrow -10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.