Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Danish Crown A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/09 2021/09 2020/09
Omsättning 34 856 656 Less Arrow 31 396 451 More Arrow 35 099 861
Resultat efter finansnetto 1 237 645 Less Arrow 1 054 916 More Arrow 1 118 326
Balansomslutning 32 146 463 Less Arrow 25 905 124 Less Arrow 23 814 679
Omsättningstillgångar 13 879 826 Less Arrow 9 070 360 Less Arrow 8 487 952
Kortfristiga skulder 8 600 383 Less Arrow 7 686 211 Less Arrow 4 068 441
Justerat eget kapital 5 957 725 Less Arrow 4 723 117 More Arrow 4 960 271
- aktiekapital 55 789 Less Arrow 52 129 More Arrow 53 793
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Soliditet 18,5% Less Arrow 18,2% More Arrow 20,8%
Omsättning per anställd 34 857 Less Arrow 31 396 More Arrow 35 100
Resultat i procent av omsättning 3,6% Less Arrow 3,4% Less Arrow 3,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 161,4% Less Arrow 118,0% More Arrow 208,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 20,8% More Arrow 22,3% More Arrow 22,5%
Förändring omsättning 1 255 262 Less Arrow -2 617 400 More Arrow 3 846 192
Förändring omsättning % 4% Less Arrow -8% More Arrow 12%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.