Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Dan Persson Förvaltning, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 971 885 Less Arrow 950 956 Less Arrow 584 738
Finansiella kostnader 1 197 Less Arrow 1 177 More Arrow 1 963
Resultat efter finansnetto 110 438 More Arrow 122 793 Less Arrow 47 103
EBITDA 107 818 More Arrow 122 229 Less Arrow 48 234
Balansomslutning 614 353 More Arrow 620 106 Less Arrow 420 721
Omsättningstillgångar 479 976 More Arrow 562 461 Less Arrow 341 260
Kortfristiga skulder 163 640 More Arrow 299 643 Less Arrow 192 457
Justerat eget kapital 216 500 More Arrow 221 414 Less Arrow 163 224
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 99 More Arrow 123 Less Arrow 121

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 35,2% More Arrow 35,7% More Arrow 38,8%
Omsättning per anställd 9 817 Less Arrow 7 731 Less Arrow 4 833
Resultat i procent av omsättning 11,4% More Arrow 12,9% Less Arrow 8,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 18,2% More Arrow 20,0% Less Arrow 11,7%
Balanslikviditet 293,3% Less Arrow 187,7% Less Arrow 177,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 51,0% More Arrow 55,5% Less Arrow 28,9%
Förändring omsättning 20 929 More Arrow 366 218 Less Arrow -118 514
Förändring omsättning % 2% More Arrow 63% Less Arrow -17%
Förändring ant. anställda -24 More Arrow 2 More Arrow 4
Förändring ant. anställda % -20% More Arrow 2% More Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.